„Utrwalamy wrażenia” – zrób film smartfonem

Otwarty konkurs filmowy pod hasłem „Utrwalamy wrażenia”
Ideą konkursu jest utrwalenie własnych wrażeń związanych z pięknem naszego kraju i podzielenie się tymi wrażeniami z innymi internautami za pomocą przekazu wizualnego.

Zapraszamy do nadsyłania amatorskich filmów związanych z szeroko rozumianą turystyką.
Szansa dla posiadaczy smartfonów!
Liczymy nie tylko na filmy stworzone za pomocą kamery lub aparatu cyfrowego, ale również na ciekawe reportaże zarejestrowane smartfonami.

Filmy muszą promować miejsca atrakcyjne turystycznie z naszego kraju i tematycznie nawiązywać do aktywności proponowanych na portalu map4u.pl.

Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla amatorów.
Uczestnik może nadesłać po jednym filmie wykonanym za pomocą smartfonu i jednym filmie wykonanym za pomocą kamery lub aparatu cyfrowego.

Filmy powinny mieć długość od 1 do 5 minut.

Wszystkie wymagania techniczne publikowane są w ogłoszeniu konkursowym na stronie:
http://www.map4u.pl/pl/cms/konkursy/konkursy_filmowe/

Regulaminy konkursowe publikowane są na stronie:
http://www.map4u.pl/pl/cms/konkursy/
Prace można nadsyłać w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. do godz. 24:00.

Nagrody
Nagroda główna: tablet.
5 wyróżnień w postaci gadżetów turystycznych.

2 osób bierze udział w tym konkursie.