Stwórz „Auto marzeń” – wygraj auto!

Logo - Akademia carsmaniakówWygraj auto na cały weekend!

 

Stwórz pracę plastyczną pt. „Auto Marzeń” i prześlij ją (lub jej zdjęcie/skan) na adres kontakt@mmcars.pl!

UWAGA! Prace wykonane przez całe rodziny mile widziane!

Śledź wyniki konkursu na firmowym fanpage’u MM Cars: https://www.facebook.com/MMCarsKatowice?fref=ts

*Konkurs realizowany jest w ramach zajęć edukacyjnych Akademia Carsmaniaków.

REGULAMIN:

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Auto marzeń” przeprowadzony w okresie od 01.05.2013r. – 31.05.2013r. zwany dalej konkursem.

2. Organizatorem konkursu jest MM Cars Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotnisko 81 40-271 w Katowicach; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183947;

3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które do dnia 15 maja 2013 roku prześlą na adres kontakt@mmcars.pl pracę plastyczną lub jej zdjęcie/skan pt. „Auto marzeń”.

4. Spośród uczestników konkursu komisja wybierze jedną najciekawszą pracę, która zostanie zakwalifikowana do dalszego etapu konkursu polegającego na rozwiązaniu testu, który odbędzie się dnia 01.06.2013 roku w siedzibie MM Cars.

5. Wybór zwycięzcy nastąpi do dnia – 01.06.2013r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do dnia 01.06.2011r.

8. Przekazanie nagrody (weekendowego vouchera na wynajem samochodu od firmy MM Cars)  nastąpi w ustalonym wspólnie terminie.

9. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie.

10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

11. Pracownicy firmy MM Cars oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

12. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.05.2013r.

14. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Be the first to like.