Ogólnopolski konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom”

Konkurs Firma Przyjazna Rodzicom, jest ważnym elementem projektu Rodzina i Kariera,  który ma na celu wzbudzenie zainteresowania społecznego tematem godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Organizator chce wpłynąć na wzrost świadomości oraz zmianę postaw poprzez upowszechnianie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w zakresie łączenia rodzicielstwa z karierą zawodową.

Już od 1 stycznia 2014 r. wszyscy pracodawcy będący przedsiębiorcami mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie Firma Przyjazna Rodzicom i wygrać sprzęt biurowy wysokiej klasy. Nagrodzone zostaną te firmy, które w najlepszy sposób pomagają swoim pracownikom łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są:

  1. Od pracodawców i pracowników na stronie: www.rodzina-i-kariera.infor.pl
  2. Od pracowników w serwisie facebook: www.facebook.com/RodzinaiKariera

Zgłoszenia firm dokonane przez ich pracowników na stronie w serwisie facebook są nagradzane! Do wygrania 400 nagród!

Konkurs Firma Przyjazna Rodzicom został objęty patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 logo

Projekt Rodzina i Kariera współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Be the first to like.