Moje Pomorze 2013

Trójmiejska Szkoła Fotografii już po raz szósty ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotografii „Moje Pomorze”. W tym roku jury w składzie: art. fot. dr Witold Jurkiewicz art. […]

Trójmiejska Szkoła Fotografii już po raz szósty ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotografii „Moje Pomorze”.

W tym roku jury w składzie:

art. fot. dr Witold Jurkiewicz

art. fot. Andrzej Baturo

art. fot. Witold Węgrzyn

 

oceni zdjęcia w czterech kategoriach:

 

I Ziemia – krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.

II Ludzie – portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życia

III Wydarzenia -polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne, obrzędowość

IV Eksperyment twórczy – kreatywne wykorzystanie fotografii.

 

Jury przyzna następujące nagrody:

1) Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1500zł.

2) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.

3) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci rocznego stypenium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.

4) 4 równorzędne II nagrody – semestralne stypendium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.

5) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły (Al. Niepodległości 792/6 81-805 Sopot) do 30 kwietnia 2013 – decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie : http://www.tsf.edu.pl/index.php?art=1&show=151&expandable=7

 

1 osoba bierze udział w tym konkursie