Konkursu na identyfikację wizualną firmy IPB

Nagrody do wygrania:

Nagrody:
1 miejsce: 4 000 zł
2 miejsce: 3 000 zł
3 miejsce: 2 000 zł

Opis konkursu:

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IPB Sp. z o.o. zaprasza do konkursu na  identyfikację wizualną firmy na które składają się:

- Modyfikacji istniejącego logotypu na podstawie dotychczasowego logo Organizatora dostępnego pod adresem www.ipb-decoration.eu.
- Projektu graficznego druków używanych przez Organizatora.
- Projektu graficznego dokumentów elektronicznych używanych przez Organizatora.
- Koncepcji przekazywania informacji w szeroko rozumianych tablicach, pasów, banderoli informacyjnych Organizatora.
- Ubrań roboczych lub ich elementów dla pracowników mających kontakt z klientami.
- Upominków dla partnerów biznesowych Organizatora.
- Koncepcji ścian frontowych budynków Organizatora.
- Identyfikacji floty samochodów osobowych i ciężarowych Organizatora.
- Projektu szkicu graficznego portalu internetowego Organizatora (strona główna, dwóch podstron)

Etap I
· Termin nadsyłania prac 31 grudnia 2012. Decyduje data wpłynięcia projektu do Sekretariatu
Organizatora Konkursu. (Sekretariat Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IPB Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul. Jana Galla 29).
· Projekty prac konkursowych muszą być dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych
dopiskiem „Konkurs IPB” wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym
(załącznik nr 1)

Etap II
· W terminie do 27 stycznia 2013 r. Organizator konkursu przekaże autorom trzech wybranych
projektów zakresy prac projektowych w celu przygotowania harmonogramu i kosztorysu realizacji
projektu przez Autorów.
· W terminie do 17 lutego 2013 r. każdy z autorów uczestniczących w II etapie konkursu
zobowiązany jest do przekazania do Sekretariatu Organizatora harmonogramu i kosztorysu
realizacji projektu

Nagrody:
1 miejsce: 4 000 zł
2 miejsce: 3 000 zł
3 miejsce: 2 000 zł

Wszelkie szczegóły dostępne pod adresem:

www.ipb-decoration.eu/konkurs/REGULAMIN_KONKURSU.pdf
www.ipb-decoration.eu/konkurs/Zalacznik_nr_1.pdf
www.ipb-decoration.eu/konkurs/Zalacznik_nr_2.pdf

Zapraszamy!

Organizator konkursu:
Przedsiębiorstwo Wielobranżoweg IPB Sp. z o.o.

Be the first to like.