Konkurs Helm Polska i Telewizji TVR

Konkurs polega na przesłaniu, na wskazany w regulaminie adres, zdjęć z logo firmy Helm. Zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika konkursu wraz z logo Helm (np. zdjęcie z opakowaniem produktu Helm, materiałami informacyjnymi Helm lub z napisem stanowiącym logo Helm).

Podstawowymi kryteriami oceny zgłoszeń konkursowych zawierających zdjęcia są:

  • oryginalność zdjęcia
  • techniczna poprawność i wyrazistość zdjęcia

Najlepsze 10 zgłoszeń konkursowych zostanie nagrodzonych przez Helm Polska. Do wygrania: Torby podróżne. Dodatkowo najlepsze 4 zgłoszenia otrzymają 5-ciolitrową próbkę preparatu grzybobójczego Tebu 250 EW.

nagroda helm torba i płyn

Wymiary torby: 720x330x590 mm

Konkurs potrwa od 18 marca do 31 maja 2013 r. Rozstrzygniecie zgłoszeń do dnia 14 czerwca 2013 r.

Środki ochrony roślin firmy Helm AG w Polsce

Firma Helm AG z siedzibą w Hamburgu jest jednym z czołowych niemieckich przedsiębiorstw zajmujących się produktami chemicznymi. W swojej ofercie posiada szereg przydatnych dla polskich rolników środków ochrony roślin. Należą do nich produkty zawierające tebukonazol, tribenuron i fluroksypyr.

Więcej na www.tvr24.pl w zakładce KONKURSY

Be the first to like.