Charlie Monroe EP

Nagrodą w konkursie są dwie płyty „Charlie Monroe EP”. Płyta powędruje do dziesiątej oraz dwudziestej piątej osoby, która poprawnie wykona zadanie konkursowe. W przypadku braku odpowiedniej liczby poprawnych odpowiedzi do terminu zakończenia konkursu, zostanie on ponowiony. Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie na portalu WorldTunes:

http://www.worldtunes.pl/konkursy/6

Zadanie konkursowe: Wymień imiona przynajmniej dwóch członków zespołu Charlie Monroe.

Termin zakończenia konkursu: 5 kwietnia, 23:59

3 osób bierze udział w tym konkursie.